پشتیبانی 24 ساعته فروشگاه دوربین مداربسته
از تخفیف بیشتر
باخبر شوید !

پرفروش ترین ها


یونی ویو

IPC2122SR3-PF40-C

IPC2122SR3-PF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124SR3-DPF36

IPC2124SR3-DPF36
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2122LR3-PF40-C

IPC2122LR3-PF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC322LR3-VSPF28-C

IPC322LR3-VSPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124LR3-PF40

IPC2124LR3-PF40
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR201-04EP

NVR201-04EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC324LR3-VSPF28

IPC324LR3-VSPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC324ER3-DVPF28

IPC324ER3-DVPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08E

NVR301-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR202-08E

NVR202-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC6222ER-X20

IPC6222ER-X20
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC6222ER-X30

IPC6222ER-X30
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08P8

NVR301-08P8
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR201-08E

NVR201-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC312SR-VPF28-C

IPC312SR-VPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC314SR-DVPF28

IPC314SR-DVPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC3614SR3-DPF36

IPC3614SR3-DPF36
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2123LR3-PF28M-F

IPC2123LR3-PF28M-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-04-P4

NVR301-04-P4
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR302-32S

NVR302-32S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08S

NVR301-08S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08B

NVR301-08B
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

 NVR301-08X-P8

NVR301-08X-P8
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-04S

NVR301-04S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC325LR3-VSPF28D

IPC325LR3-VSPF28D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود

جدیدترین ها


یونی ویو

IPC322CR3-VSPF28-A

IPC322CR3-VSPF28-A
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

 DS-2CE56F7T-IT3Z

DS-2CE56F7T-IT3Z
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۱۲۴,۰۰۰ تومان
۳,۱۲۴,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۱۲۴,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CE56F1T-IT3

DS-2CE56F1T-IT3
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۲۱۶,۰۰۰ تومان
۱,۲۱۶,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۲۱۶,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

 DS-2CE56D8T-IT1E

DS-2CE56D8T-IT1E
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CE56D8T-ITME

DS-2CE56D8T-ITME
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان
۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CE56D0T-IT3E

DS-2CE56D0T-IT3E
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۰۰۳,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۳,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۰۰۳,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

 DS-2CE56D0T-IT1E

DS-2CE56D0T-IT1E
دوربین مداربسته تحت شبکه
۹۳۵,۰۰۰ تومان
۹۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۹۳۵,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

 DS-2CE16D0T-IRE

DS-2CE16D0T-IRE
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۰۱۶,۰۰۰ تومان
۱,۰۱۶,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۰۱۶,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CE56D0T-VFIR3F

DS-2CE56D0T-VFIR3F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CE16D0T-VFIR3F

DS-2CE16D0T-VFIR3F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۸۹۸,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

 DS-2CE56D0T-IPF

DS-2CE56D0T-IPF
دوربین مداربسته تحت شبکه
۵۷۱,۰۰۰ تومان
۵۷۱,۰۰۰ تومان
موجود
۵۷۱,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CE16D0T-IF

DS-2CE16D0T-IF
دوربین مداربسته تحت شبکه
۷۰۳,۰۰۰ تومان
۷۰۳,۰۰۰ تومان
موجود
۷۰۳,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CE56C0T-IRPF

DS-2CE56C0T-IRPF
دوربین مداربسته تحت شبکه
۵۴۷,۰۰۰ تومان
۵۴۷,۰۰۰ تومان
موجود
۵۴۷,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CE56C0T-IRP

DS-2CE56C0T-IRP
دوربین مداربسته تحت شبکه
۵۰۸,۰۰۰ تومان
۵۰۸,۰۰۰ تومان
موجود
۵۰۸,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

 DS-2CE16C0T-IRP

DS-2CE16C0T-IRP
دوربین مداربسته تحت شبکه
۵۷۸,۰۰۰ تومان
۵۷۸,۰۰۰ تومان
موجود
۵۷۸,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CD2Q10FD-IW

DS-2CD2Q10FD-IW
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۸۰۴,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۴,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۸۰۴,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CD2443G0-IW

DS-2CD2443G0-IW
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۹۴۴,۰۰۰ تومان
۳,۹۴۴,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۹۴۴,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CD2423G0-IW

DS-2CD2423G0-IW
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۱۸۷,۰۰۰ تومان
۳,۱۸۷,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۱۸۷,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CD2955FWD-IS

DS-2CD2955FWD-IS
دوربین مداربسته تحت شبکه
۹,۶۴۵,۰۰۰ تومان
۹,۶۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
۹,۶۴۵,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CD2743G0-IZS

DS-2CD2743G0-IZS
دوربین مداربسته تحت شبکه
۸,۳۶۴,۰۰۰ تومان
۸,۳۶۴,۰۰۰ تومان
موجود
۸,۳۶۴,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CD2643G0-IZS

DS-2CD2643G0-IZS
دوربین مداربسته تحت شبکه
۸,۳۶۴,۰۰۰ تومان
۸,۳۶۴,۰۰۰ تومان
موجود
۸,۳۶۴,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CD2632F-I

DS-2CD2632F-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
۵,۴۱۷,۰۰۰ تومان
۵,۴۱۷,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۴۱۷,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CD1743G0-I

DS-2CD1743G0-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
۵,۰۱۹,۰۰۰ تومان
۵,۰۱۹,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۰۱۹,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CD1643G0-I

DS-2CD1643G0-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
۵,۵۷۶,۰۰۰ تومان
۵,۵۷۶,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۵۷۶,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CD1723G0-I

DS-2CD1723G0-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۶۲۱,۰۰۰ تومان
۴,۶۲۱,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۶۲۱,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
بررسی هاردهای لیبل بنفش

بررسی هاردهای لیبل بنفش

ویژگی های فنی

1 تا 8 ترابایت
نوع رابط SATA 3.04
سرعت چرخش 5400 دور در دقیقه

نقاط قوت

1 تا 8 ترابایت
نوع رابط SATA 3.04
سرعت چرخش 5400 دور در دقیقه

نقاط ضعف

کمپانی وسترن دیجیتال در سال 1970 میلادی تأسیس و در زمینه محصولات شبکه و درایوهای ذخیره‌سازی شروع به کار کرد. این کمپانی که در زمینه تولید هارد دیسک یکی از پیشگامان و خلاقان این صنعت است، هارد دیسک‌های داخلی خود را در رنگ‌بندی‌های گوناگون و برای مصارف مختلف و متنوع طراحی و تولید می‌کند. در نمایشگاه IFSCE 2014 لندن این کمپانی سری جدید هارد دیسک‌های خود را با رنگ بنفش و کاربرد نظارتی معرفی کرد. هارد دیسک‌های سری بنفش وسترن دیجیتال برای ذخیره‌سازی تصاویر دوربین و مطابق با استانداردهای نظارت تصویری طراحی و تولید شده‌اند.